Úkon Trvanie Cena
Konzultácia 30 min. 35,00€
1 sedenie 50 min. 65,00€
1 sedenie s dopravou 50 min. 75,00€
Zrušenie termínu menej ako 24 hodín vopred 50% ceny