Skenar

Vďaka skenaru som sa z klasickej pragmatickej lekárky, ktorá automaticky odmietala všetko alternatívne, stala človekom, ktorý má hlavu otvorenú a kým niečo zamietnem, overím si to.

Klasická medicína nie je zlá. Alternatívna medicína nie je zlá. Každá má svoje miesto a môžu spolupracovať a to je to, o čo sa snažím aj pomocou skenaru.

Fotka skenaru
Skenar

Skenar metodika bola vyvinutá v 80. rokoch minulého storočia v ruskom meste Tagangor pod vedením profesora neurológie Alexandra Revenka. Pôvodne bola vyvinutá pre kozmonautov, ktorí si do vesmíru nemuseli brať žiadne lieky, iba prístroj skenar.

V 21. storočí sa táto metóda rozšírila z Ruska do krajín EÚ, Ameriky, Afriky, Austrálie. Na Slovensku sa skenar používa od roku 2002.

Názov skenar je skratka zo slov, ktoré funkciu skenaru popisujú: S=self – C=controlled – E=electro – N=neuro – A=adaptive – R=regulation (v preklade: samokontrolujúci elektro neuro adaptačný regulátor)

Všetky vysvetlenia uvedené v texte sú veľmi zjednodušené pre lepšie pochopenie. Mojím cieľom nie je Vám odborne do detailov vysvetliť celý princíp fungovania skenaru, ale je dôležité, aby človek vedel, čo sa s ním deje a na akom princípe prístroj funguje.

Skenar
Skenar

Ľudské telo funguje ako dokonalý stroj. A ako každý stroj potrebuje riadiacu jednotku a tou je mozog. Mozog riadi všetky procesy v tele pomocou elektrických impulzov. A práve elektrické impulzy sú cesta, ktorou pôsobí aj skenar. Prístroj dokáže generovať elektrické impulzy, ktoré sú veľmi blízke impulzom vznikajúcim v našom mozgu. Je to akoby “prídavný, vonkajší” mozog.

Všetko sa začína priložením prístroja, teda jeho časti so striebornými elektródami, na pokožku. Skenar ihneď po priložení načíta z nervových zakončení, ktoré sú uložené v pokožke, informácie a začne generovať impulzy. Tieto aktivujú rôzne typy receptorov a nervových vlákien. Impulz je následne vedený do príslušného centra mozgu, kde sa spracuje a mozog vyšle korekčný signál naspäť. SKENAR si odpoveď mozgu “prečíta” a následne upraví ďalší vysielaný impulz. Takto spolu mozog a skenar komunikujú, kým nie je v mieste pôsobenia dosiahnutá rovnováha. Tento meniaci sa impulz človek vníma rôznymi pocitmi - raz sú to akoby mravčeky bežiace po pokožke, inokedy tlak, jemné vibrácie a podobne.

To je aj hlavný rozdiel medzi skenarom a klasickou elektroliečbou. Pri klasickej elektroliečbe je elektrický impulz nastavený umelo a je stále rovnaký. Po čase naň vzniká tolerancia. To sa pri skenare stať nemôže, keďže impulz je telu vlastný a neustále sa meniaci.

Výsledný efekt použitia skenaru je vlastne regulácia rozladeného organizmu. Normalizuje všetko, čo je schopné sa regenerovať. Robí to prostredníctvom vlastných rezerv organizmu. Vždy si automaticky nájde cestu, ktorá je pre Vaše telo najprirodzenejšia a najschodnejšia.

Dá sa povedať, že skenar nepôsobí priamo na nejakú chorobu, ale umožňuje telu aktivovať skryté liečebné rezervy – zobudí nášho vnútorného lekára, ktorý potom zabezpečí postupnú normalizáciu narušených funkcií organizmu. Rozhodne netvrdím, že skenar vylieči všetko a každého. Nie je to zázračná palička, ktorá dotknutím v okamihu vylieči všetky choroby. Ale kombináciou skenaru, výživových doplnkov, Vášho pochopenia, čo a prečo sa s Vaším telom deje, je môžné dosiahnuť zlepšenie a častokrát aj úplné vyliečenie.

 • Skenar nepotláča symptómy ochorenia.
 • Skenar si nájde svoju cestu, ako organizmus regulovať. Nie vždy je táto cesta totožná s tým, čo my očakávame.
 • Pokiaľ máte viacero problémov a bolestí, Vaše telo si samo určí, v akom poradí ich bude riešiť.
 • Často sa môže stať, že na začiatku sa Váš stav zhorší. Prečo? Za celý život ste možno pár chorôb prechodili, potlačili pár bolestí, telo si nazbieralo problémy, o ktorých možno ani neviete. Skenar aktivuje regeneráciu CELÉHO organizmu. Zobudí sa náš vnútorný lekár a začne robiť poriadok. Keď mu pomôžete a necháte ho pracovať bez toho, aby ste ho zasa umlčali, konečný stav Vás milo prekvapí.
 • Harmonizácia pomocou skenaru trvá väčšinou dlhšie ako liečba klasickou medicínou. Je to z viacerých dôvodov – často človek siahne po skenare až ako po poslednej voľbe, čiže stav je už chronický. Klasická medicína často na začiatok používa tabletky proti bolesti, čiže “oklame” naše receptory a bez bolesti má človek pocit, že je zdravý.

Na začiatok – treba skenaru aspoň trochu veriť. Pri úvodnej konzultácii, ktorá je zadarmo, sa spolu zoznámime. Porozprávate mi, čo Vás trápi, vždy je dobré, keď si so sebou prinesiete aj lekárske správy, ktoré máte doma – aby som videla, aké vyšetrenia ste absolvovali a čo zistili.

Následne si jednoduchým priložením skenaru premeriam Vaše telo a zistím, ako to vníma Váš mozog.

Nakoniec spolu zhodnotíme, či a kedy začneme spolupracovať.

Fotka skenaru
Skenar

Pri akých ochoreniach Vám môže skenar pomôcť?

 • ochorenia pohybového systému (bolesti kĺbov, šliach, svalov a chrbtice, reumatické problémy, príznaky preťaženia svalov a šliach, artróza, posunuté platničky, “seknutia”). Veľmi dobré výsledky so skenarom sú pri akútnych úrazoch, kedy človek príde čo najskôr po úraze a skenar pomôže zregenerovať postihnutú oblasť oveľa rýchlejšie, ako sme zvyknutí
 • ochorenia nervového systému (zápaly, tenisový lakeť, syndróm karpálneho tunelu)
 • opakujúce sa ochorenia horných a dolných dýchacích ciest (zápal prínosových dutín, zápaly hrdla a hrtana, priedušiek, astma, bronchitída, opakujúce sa infekcie…). Skenarom neriešim ochorenia, ktoré sú tzv. bežné, teda akútne, venujem sa skôr ochoreniam, ktoré sú recidivujúce a telo si teda s nimi nevie poradiť
 • ochorenia tráviaceho traktu (funkčné poruchy, bolesti, zápaly…)
 • ochorenia uro-genitálneho systému (zápaly, poruchy plodnosti, poruchy cyklu, PMS)
 • hormonálne poruchy a poruchy látkovej výmeny (cukrovka, znížená funkcia štítnej žľazy…)
 • ochorenia cievneho systému (bolesti varixov, migrenózne bolesti hlavy spôsobené poruchami cievneho systému)

Aj skenar treba používať s rozumom. Rozhodne netvrdím, že dokáže pomôcť s vyliečením každého ochorenia.

Preto pred začatím spolupráce trvám na úvodnej konzultácii, kedy si vzájomne zodpovedáme všetky otázky.

Kedy určite skenar použiť nemôžeme:

 • u pacientov s kardiostimulátorom
 • u pacientov s kovovými implantátmi priamo pod kožou
 • u pacientov s akútnymi psychózami (napr. schizofrénia)
 • u pacientov s onkologickými ochoreniami
 • u pacientov s otvorenými ranami
 • u tehotných žien